Rekisteri- ja tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10§:n mukainen rekisteriseloste

REKISTERINPITÄJÄ

toiminimi Kotakuusi, Y-tunnus: 2201301-3

Björköntie 673, 65870 Björköby

REKISTERIASIOITA HOITAVA HENKILÖ

Mari Kuusisto, puhelin 040 416 5133

mari@marikuusisto.com

REKISTERIN NIMI

Toiminimi Kotakuusen asiakasrekisteri

REKISTERIN PITÄMISEN PERUSTE

Rekisterin käyttötarkoitus on toiminimi Kotakuusen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää toiminimi Kotakuusen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Toiminimi Kotakuusi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan toiminimi Kotakuusen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

REKISTERIN KÄYTTÖTARKOITUS

Rekisterin käyttötarkoitus on toiminimi Kotakuusen asiakasrekisterin ylläpitäminen sekä asiakkaiden tilausten arkistointi ja käsittely. Tietoja voidaan käyttää tuotteiden ja palveluiden markkinointiin, toiminnan kehittämiseen liittyen sekä tilastollisiin tarkoituksiin. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin tietoja voidaan käyttää toiminimi Kotakuusen omissa rekistereissä mainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja ulkopuolisille tahoille. Toiminimi Kotakuusi saattaa käyttää asiakas- ja palvelusuhteen ylläpitämiseen yhteistyökumppaneita. Osa rekisteritiedoista saatetaan siirtää yhteistyökumppanin palvelimille teknisten vaatimusten vuoksi. Tietoja käsitellään ainoastaan toiminimi Kotakuusen asiakassuhteen ylläpitämiseen teknisten rajapintojen kautta.

Toiminimi Kotakuusella on oikeus julkaista asiakasrekisterin sisältämät tiedot sähköisenä tai kirjallisena luettelona, ellei asiakas sitä erityisesti kiellä. Luettelolla tarkoitetaan esimerkiksi osoitetarroja toiminimi Kotakuusen lähettämiin kirjeisiin. Asiakkaalla on oikeus kieltää tietojen julkaiseminen edellä mainitulla tavalla ilmoittamalla siitä toiminimi Kotakuusen rekisterinhoitajalle sähköpostitse.

REKISTERIN SISÄLTÄMÄT TIEDOT

Henkilörekisteri sisältää seuraavia tietoja:

Henkilön etu- ja sukunimi

Sähköpostiosoite

Postiosoite

Puhelinnumero

Tietoja käsitellyistä tilauksista ja ostetuista palveluista.

TIETOLÄHTEET

Henkilö on ilmoittautunut tai osallistunut Mari Kuusiston ohjaamaan kirjoittajaryhmään tai -kurssille, tilannut uutiskirjeen, pyytänyt lisätietoja huojentavan kirjoittamisen palveluista, rekisteröitynyt blogin seuraajaksi tai kommentoinut blogikirjoitusta.

Sivustoilla on käytössä evästeitä, Google Analytics, Adwords, ja Facebook-pikseli.

TIETOJEN LUOVUTUS

Asiakastietoja ei luovuteta toiminimi Kotakuusen ulkopuolelle. Henkilötietoja voidaan siirtää Euroopan Unionin ulkopuolelle, mikäli se on toiminimi Kotakuusen rekisterin teknisen toteutuksen varmistamiseksi tarpeellista.

Rekisteröityneen henkilötiedot hävitetään käyttäjän pyynnöstä. Rekisteristä poistamista tulee pyytää kirjallisesti sähköpostilla toiminimi Kotakuusen rekisterinhoitajalta.

REKISTERIN SUOJAUS

Rekisteriä ei luovuteta sivullisille. Rekisterin käyttöoikeus edellyttää toiminimi Kotakuusen myöntämiä käyttäjäoikeuksia. Rekisteri sijaitsee asiakkuussuhteen tyypistä riippuen toiminimi Kotakuusen salasanasuojatulla palvelimella, MailChimp-sähköpostityökalun suojatussa rekisterissä, Verkkolaskut-laskutuspalvelun suojatussa rekisterissä sekä varmuuskopioina ulkoisella pääsykoodilla suojatuilla laitteilla, salasanasuojattuna tiedostona.

Toiminimi Kotakuusi huolehtii tietoturvasta muun muassa päivittämällä salasanat säännöllisesti ja käyttämällä aina mahdollisuuksien mukaan kaksivaiheista autentikointia. marikuusisto-sivustolla on ssl-sertifikaatti ja yrityksellä on asianmukaiset virustorjuntaohjelmistot päätelaitteillaan.