***

Irti kaikesta itseeni keskittyen teki hyvää. Kauempana työvuodesta oli tavoite.

Tilaa antava, rauhallinen ohjaaja. Hyvä, kun kannustaa kirjoittajia yksilöllisyyteen. Ei kiirettä, hyvä.

Olen harjoitellut tilan ottamista ja rohkeutta olla oma itseni. Tulin kuulluksi ja nähdyksi omana itsenäni. Niin hyvä ilmapiiri kuin voi olla näin lyhyellä kurssilla.